Asanzo

Tìm thấy 6 sản phẩm

6%
Máy Lạnh Asanzo S09A (1.0HP) 4.500.000 VNĐ 4.260.000 VNĐ
2%
Máy Lạnh Asanzo S12A (1.5HP) 5.000.000 VNĐ 4.929.000 VNĐ
15%
Máy Lạnh Inverter Asanzo K09A (1.0HP) 5.500.000 VNĐ 4.700.000 VNĐ
7%
Máy Lạnh Inverter Asanzo K12A (1.5HP) 6.900.000 VNĐ 6.430.000 VNĐ
10%
Máy Lạnh Asanzo S18A (2 HP - 18000 BTU) 8.000.000 VNĐ 7.245.000 VNĐ